Portfolio > Likable

Likable
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017
Hair Net
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017
Pull
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017
Scalped
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017
So Rococo
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017
Crown
graphite and gouache on Yupo
26" x 20"
2017